HIDUP DALAM TERANG KRISTUS

HARI MINGGU KE 4 MUSIM PUASA (B)

Bc.1. 2Taw 36:14-16,19-23                Bc.2. Ef 2:4-10                                    Bc.3 Yoh 3:14-21

Biasanya orang suka pada terang. Tetapi Yohanes berkata, bahawa ketika terang Kristus itu datang ke dunia, ada juga orang yang tidak mahu menerima-Nya. Kenapa? Terang Yesus itu dapat menerangi perbuatan-perbuatan mereka yang tidak baik. Namun, kitapun kekadang tidak mahu menerima terang Kristus itu kerana takut segala kejahatan dan keseronokan hidup kita yang tidak baik diketahui.

Continue reading

KITA ADALAH BAIT ALLAH YANG HIDUP

HARI MINGGU KE 3 MUSIM PUASA
Bc.1. Kel 20:1-17 Bc.2. 1Kor 1:22-25 Bc.3. Yoh 2:13-25

Gereja adalah rumah Tuhan, tempat berdoa. Hanya kita yang boleh menjadikan gereja
sebagai tempat berdoa yang sesungguhnya. Kita datang ke gereja setiap minggu bukan
sebagai perorangan tetapi sebagai suatu keluarga besar. Persoalannya, apakah motif kita
datang ke gereja setiap minggu? Hukum-hukum Tuhan memang baik untuk kita tetapi
seringkali kita gagal mentaatinya. Walaupun kita mentaatinya, tapi itu semua sekadar
kewajipan dan bukan datang dari hati yang ikhlas. Marilah kita mohon pengampunan
daripada-Nya.

Continue reading

TANPA SALIB TIADA KEMULIAAN

HARI MINGGU KE 2 MUSIM PUASA (B)

Bc.1. Kej 22:1-2,9a,10-13,15-18                    Bc.2. Rom 8:31b-34                Bc.3. Mrk 9:2-10

Pengalaman tiga orang rasul yang melihat Yesus dimuliakan di Gunung Tabor sungguh
menakjubkan, sehingga Petrus berkata, “Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini.” Memang demikian juga kita betapa bahagianya kita berada di sini duduk dekat dengan Yesus dan menimba berkat dari-Nya dan mohon maaf atas segala kesilapan kita.

Continue reading

GODAAN JANGAN DILAYAN

HARI MINGGU PERTAMA MUSIM PUASA (B)

Bc.1. Kej 9:8-15                      Bc.2. 1Ptr 3:18-22                   Bc.3. Mrk 1:12-15

Sebelum Yesus memulakan misi penyelamatan-Nya, Dia telah membuat retret di
            padang gurun untuk memantapkan minda dan hati-Nya. Bagi kita, musim Puasa ini
            adalah masa yang sesuai untuk memperbaharui hidup kita untuk menjadi pengikut
            Yesus yang sejati. Maka sebagai mana Kristus, kita hendaknya melangkah berjalan
            melalui ‘padang gurun kita yang sunyi sepi’ sambil menendang segala cobaan dan
            godaan seharian kita.

Continue reading

BERDOA, MENDERMA DAN BERPUASA

Bc.1. Yoe 2:12-18                   Bc.2. 2Kor 5:20 – 6:2             Bc.3. Mat 6:1-6, 16-18

Apabila kita ditandai abu di dahi kita pada permulaan musim puasa ini, bermaksud
kita mengakui kita orang berdosa. Kita mohon pengampunan Tuhan bagi seluruh Gereja dan mahu bertobat. Iman kita akan Sabda Tuhan membawa kita melawan kuasa kejahatan menuju kepada hidup kekal bersama Tuhan.

Continue reading