KITA PERLU DISEDARKAN

HARI MINGGU PALMA (B)

Bc. Mrk. 11:1-10

Bc.1. Yes.50:4-7                     Bc.2. Flp.2:6-11          Bc.3. Mrk.14:1 – 15:47

Di seluruh dunia pada hari minggu ini, umat kristian merayakan misteri cinta kasih
Kristus terhadap kita semua. “Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya” (Yoh 15:13). Pada minggu ini menyatakan kebenaran kata-kata tersebut. Bahawa Dia telah mengenakan dosa-dosa kita dan dosa dunia seluruhnya ke atas diri-Nya sendiri dan menebuskannya dengan darah-Nya yang mahal itu.

Continue reading

FIKIRAN TUHAN TIDAK SAMA DENGAN FIKIRAN KITA

HARI MINGGU KE 5 MUSIM PUASA (B)

Bc.1. Yer 31:31-34                             Bc.2. Ibr 5:7-9                         Bc.3. Yoh 12:20-33

Fikiran Tuhan tidak selalu bercanggah dengan fikiran kita. Kita merasa asing terhadap
penderitaan dan kematian. Kita terbiasa dengan kebahagiaan dan kehidupan duniawi sehingga menolak ajaran-ajaran Kristus yang kita anggap bertentangan dengan pandangan kita. Kita mohon agar kita dapat menerima ajaran Tuhan bukan sebagai sesuatu yang tidak dapat diadakan, melainkan sebagai jalan yang harus kita lalui agar hidup kita semakin sama seperti hidup Yesus Kristus.

Continue reading

HIDUP DALAM TERANG KRISTUS

HARI MINGGU KE 4 MUSIM PUASA (B)

Bc.1. 2Taw 36:14-16,19-23                Bc.2. Ef 2:4-10                                    Bc.3 Yoh 3:14-21

Biasanya orang suka pada terang. Tetapi Yohanes berkata, bahawa ketika terang Kristus itu datang ke dunia, ada juga orang yang tidak mahu menerima-Nya. Kenapa? Terang Yesus itu dapat menerangi perbuatan-perbuatan mereka yang tidak baik. Namun, kitapun kekadang tidak mahu menerima terang Kristus itu kerana takut segala kejahatan dan keseronokan hidup kita yang tidak baik diketahui.

Continue reading

KITA ADALAH BAIT ALLAH YANG HIDUP

HARI MINGGU KE 3 MUSIM PUASA
Bc.1. Kel 20:1-17 Bc.2. 1Kor 1:22-25 Bc.3. Yoh 2:13-25

Gereja adalah rumah Tuhan, tempat berdoa. Hanya kita yang boleh menjadikan gereja
sebagai tempat berdoa yang sesungguhnya. Kita datang ke gereja setiap minggu bukan
sebagai perorangan tetapi sebagai suatu keluarga besar. Persoalannya, apakah motif kita
datang ke gereja setiap minggu? Hukum-hukum Tuhan memang baik untuk kita tetapi
seringkali kita gagal mentaatinya. Walaupun kita mentaatinya, tapi itu semua sekadar
kewajipan dan bukan datang dari hati yang ikhlas. Marilah kita mohon pengampunan
daripada-Nya.

Continue reading

TANPA SALIB TIADA KEMULIAAN

HARI MINGGU KE 2 MUSIM PUASA (B)

Bc.1. Kej 22:1-2,9a,10-13,15-18                    Bc.2. Rom 8:31b-34                Bc.3. Mrk 9:2-10

Pengalaman tiga orang rasul yang melihat Yesus dimuliakan di Gunung Tabor sungguh
menakjubkan, sehingga Petrus berkata, “Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini.” Memang demikian juga kita betapa bahagianya kita berada di sini duduk dekat dengan Yesus dan menimba berkat dari-Nya dan mohon maaf atas segala kesilapan kita.

Continue reading